Visning av forfatter, overskrift og dato

Når du har valgt å opprette en artikkel, har du mulighet til å velge hvorvidt dato, forfatter og overskrift på artikkelen skal være synlig.

forfatterforfatter

Trykk på «Visningsinnstillinger» for å skjule overskrift, forfatter eller dato. Disse innstillingene kan også endres etter at artikkelen er opprettet.

14.09.2016