Sortering av artikler

Når du oppretter ett nytt «menypunkt» velger du hvordan artiklene skal sorteres. Du kan velge enten «alfabetisk» eller «dato». Nye artikler som publiseres vil følge dette oppsettet.

Om ønskelig kan du enkelt overstyre oppsettet som er gjort på menypunktet ved å trykke på «sorter innhold» når du er inne på ønsket menypunt. Deretter kan du flytte artikkelen ved å dra og slippe den i oversikten til venstre.

Reklamene er ikke mulig å flytte på. Oversikten til høyre er en forhåndsvisning av rekkefølgen i aktuelt menypunkt.

sortere_artiklersortere_artikler

23.09.2016