Overføring av informasjon fra OBOS

En av flere fordeler med Herborvi er at alle hjemmesidene leveres med informasjon fra OBOS om boligselskapet og kontaktpersoner. På den måten vil hjemmesiden alltid inneholde oppdatert og viktig informasjon for beboere og andre interessenter.

Om oss Dette menypunktet viser informasjon om boligselskapet (fakturaadresse, generell informasjon og forsikring). I tillegg vises dokumenter som husordensregler, vedtekter og årsberetninger.

Kontakt oss Dette menypunktet viser oversikt over boligselskapets kontaktpersoner (styret, vaktmester og daglig leder). På styrets medlemmer kan administrator, via verktøykasse, velge å vise e-postadresser eller ikke.  E-postadressene vises med (at) og ikke @. Dette for å minimere risiko for at spam-roboter på internett skal fange opp og misbruke e-postadressene. 

Dersom det skulle være feil i opplysningene kan du kontakte boligselskapets forvaltningskonsulent for nærmere avklaringer.

19.09.2016