Hvordan lage skjema for henvendelser per e-post

Du kan lage et eller flere skjema som bruker av hjemmesiden kan fylle ut og returnere til boligselskapet per e-post. For eksempel kan bruker av hjemmesiden kontakte styret via skjema, bestille nøkler, påmelding til aktiviteter med mer.

Slik lager du skjema for henvendelser:
1) Logg på hjemmesiden

2) Gå til det menypunktet der du ønsker å legge et skjema (dette kan du også endre når du oppretter skjemaet dersom det er aktuelt)

3) Trykk på «opprett nytt innhold» Nytt vindu vil åpne seg. Velg «kontaktskjema».

Ved valg av «kontaktskjema» får du opp et oppsett hvor flere felt fylles inn:

  • «Overskrift» vil utgjøre skjemaet sin overskrift.
  • «Ingress» beskriver hva du ønsker at bruker skal benytte skjemaet til.
  • «E-post mottaker av skjema» skal inneholde en eller flere e-postadresser som skjemaet returneres til. Denne e-postadressen vil ikke være synlig for bruker på hjemmesiden. Du velger selv hvilken adresse som benyttes, og kan enkelt rute henvendelsene fra forskjellige skjemaer til ulike e-postadresser dersom det er hensiktsmessig for ditt boligselskap. Ved innleggelse av flere e-postadresser på samme skjema benytt ; mellom adressene
  • «Foreslått emne» vil tilsvare emne i e-posten. Du velger om dette skal være redigerbart eller låst ved å trykke på «lås emne». Dersom flere skjemaer går til samme e-postadresse, kan det være hensiktsmessig at emnefeltet er låst slik at e-postmottaker enkelt kan sortere henvendelser.


Husk til slutt å lagre og lukke vinduet!

skjema_henvendelserskjema_henvendelser

15.09.2016