Hvilken e-post adresse må brukes til bestilling?

For å bestille hjemmeside må boligselskapets e-postadresse til www.styrerommet.net benyttes (eks. test@styrerommet.net).

Med denne e-postadressen identifiseres boligselskapet og OBOS sørger for å få levert korrekt informasjon til hjemmesiden.

Er ikke boligselskapet kjent med sin e-post til Styrerommet.net kan man finne denne ved å logge seg inn på www.styreromemt.net eller kontakt OBOS v/ forvaltningskonsulenten for videre bistand.

19.09.2016