Fotoalbum

Fotoalbum opprettes på samme måte som en ny artikkel ("pluss-tegn"). Her velger du følgende:

1. Navn på fotoalbum i ressursarkivet
2. Menypunkt for publisering
3. Overskrift
4. Ingress
5. Bytt bilde etter 
6. Vis navigasjon/ikke vis navigasjon
7. Ressursarkiv
8. Slett bilde 
9. Bildeegenskaper

Bildene beskjæres på vanlig måte i bildebehandlingsverktøyet. Det er satt en øvre grense på femti bilder per album. Bildetekst er maks 300 tegn. Det er ingen øvre grense på antall album.

For å vise fotoalbum i fullvisning kan du klikke på bilde eller tittel. Ved å sette "vis navigasjon" kan bruker selv bla i bildene.

15.10.2015